Nijntje Beweegdiploma

Nijntje Beweegdiploma Les 1 en Les 2

Iedere donderdag van 15.45 uur tot 16.30 uur in de turnhal aan de Drenthweg 1 in Ter Apel.

Kleuters (4 t/m 6 jaar) hebben plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit om te bewegen, te spelen en te ontdekken. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen of worden ze geremd door angstige ouders.

Bij kleutergymnastiek proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen. Ieder kind is anders; het ene kind is bang om over kop te gaan, het andere kind heeft hoogtevrees en weer een ander kent geen vrees.

Bij kleutergymnastiek worden situaties geboden die passen bij de kinderen en die elk kind op zijn eigen niveau kan beleven. En waarop elk kind zich op zijn eigen tempo en mogelijkheden ontwikkelt. Daarbij proberen wij als leiding het kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan. Er wordt steeds uitgegaan van de belevingswereld van het kind, door bijvoorbeeld iets aan te bieden m.b.v. een prentenboek of een beer. Hoe ziet een kleutergymles er dan uit?

Er wordt in de les een vierdeling gemaakt:

Inleiding: een actief spel of bewegen op muziek.

Hanteermateriaal: de kinderen ervaren het spelen met ballen, hoepels, ringen, blokken, pittenzakjes enzovoort. Ook krijgen zij gerichte opdrachten.

Toestelkern: er staan een aantal toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende bewegingsvormen leren: duikelen, steunspringen, balanceren, ver-/ hoogspringen, diepspringen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen, klimmen.

Slot: afhankelijk van de inleiding wordt hier een dansje op muziek gedaan, of een spelletje (tikspel, kringspel, stiltespel).

Elke gymles ziet er weer anders uit. En de meeste kinderen hebben er veel plezier in. Of het nu een soepel of een minder soepel kind is, wij houden er rekening mee. Want kleutergym is er voor ALLE kleuters.

Speciaal voor uw kind(eren):
het Nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij TurnCentrum Noord!

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma .

Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:
Beweegdiploma 1 (leeftijd 2-4 jaar) 15 lessen
Beweegdiploma 2 (leeftijd 4-6 jaar) 20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind het Nijntje Beweegdiploma?
Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wilt u meer weten?
Neem gerust contact met ons op via tcnoord@gmail.com

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma